می‌توانم بگویم مطالعه و نوشتن برای من به نوعی مقدس‌اند. راهی که سال‌هاست انسان با استفاده از آن چیزهای خوب را منتشر می‌کند و این‌ نوشته‌ها هستند که بعد از انسان‌ها جاودانه می‌مانند. نوشته‌هایی که حتی سال‌ها قبل از آن‌که‌کسی بگوید sharing is caring منتشر شده‌اند و قدم به قدم روح حال ‌‌حاضر بشر را شکل داده‌اند. فکر می‌کنم هر نوشته، کتاب، مقاله وبلاگ یا وبسایت انگار بخشی از روح نویسنده‌اش را نمایان می‌کند. ناگفته نماند کم ‌نیستند از این‌روح‌های عاریه‌ای و مصنوعی به خصوص روی آن ‌چیزی که بیشتر به نام وب فارسی شناخته می‌شود اما مگر در دنیای بیرون این صفر و‌‌ یک‌ها کم هستند کسانی که عادت کرده‌اند خودشان را قایم کنند پشت نقابهای جور و واجور که به هزار و یک دلیل مادی و‌معنوی ساخته شده‌اند. اما با وجود این روح جاری هر جهانی، شاید همان نوشته‌هایش، منحصر به فرد و شاید همچنان زیبا خواهد بود. ادامه مطلب →